Skip to main content

Code geel, ook in jouw hoofd?

VC Thuisverpleging staat voor kwalitatieve zorg. We vinden het mentale welzijn van onze patiënten op zijn minst even belangrijk als het fysieke. Hiervoor plannen we tijdens onze bezoeken voldoende tijd voor een gesprek of een luisterend oor. Tijdens de pandemie waren de collega’s vaak één van de weinige contacten bij onze patiënten. 

De impact van Covid was de voorbije 2 jaar bij iedereen overweldigend. Ook bij alle zorgverleners, artsen, verpleegkundigen. We laten hen in deze folder dan ook graag even aan het woord om ook hun verhaal met jullie te delen.

Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvraag
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.