Skip to main content

Donderdag 23/06/2022 – Diabetische wondzorg & stomazorg in thuisverpleging

Van Crombrugge Thuisverpleging organiseert

“Diabetische wondzorg & stomazorg in thuisverpleging”

Algemeen

Op donderdag 23 juni 22 organiseren we onze eerste opleidingsavond rond verschillende referentiegebieden in thuisverpleging.

In onze praktijk werken we met vijf werkgroepen die als doel hebben om alle teamleden te helpen om steeds een up to date aanpak te kunnen garanderen en aanspreekpunt te zijn bij de steeds complexer wordende thuissituaties.

Onze werkgroep wondzorg en diabetes maakten een combinatie van hun eigen referentie gebied en kwamen bij deze onderwerpen uit.

Naast de verpleegtechnische informatie voegden we ook een actuele en toekomstgerichte visie in de veranderende thuisverpleging toe.

We willen deze kennis en visie dan ook graag met andere verpleegkundigen en thuisverplegingspraktijken delen op onze opleidingsavond.

Bedankt voor u aanwezigheid!

Programma

1. Rol van de thuisverpleging bij de diabetische voet. Een algoritme voor de praktijk.

Dokter Debonnaire & Dokter Lorre

Diabetische voet wonden ontstaan door een combinatie van arteriopathie en neuropathie. Door de neuropathie ontstaan naast gevoelsstoornissen ook motorische afwijkingen waardoor stand-afwijkingen ter hoogte van de tenen. Dit geeft verhoogde drukplaatsen aan de plantaire zijde van de voet. Door de angiopathie zullen deze plaatsen een verminderde bloedtoevoer hebben waardoor er gemakkelijk wonden kunnen ontstaan.

De prospecties voor 2030-2045 tonen een forse toename van het aantal diabetes patiënten en dus ook een forse toename van het aantal diabetische voet patiënten. Het belang van de thuisverpleging in de preventie, opvolging en behandeling van diabetische voetwonden kan moeilijk overschat worden. Met kennis van zake kunnen zij snel aan de alarmbel trekken wanneer er een infectie of achteruitgang  van de wonde is waardoor snel ingegrepen kan worden.

Dr. Els Lorré en Dr. Geoffrey Debonnaire willen met deze presentatie een houvast bieden voor de thuisverpleging. Door een overzicht te geven van de oorzaken en behandelingen van neuropathie en arteriopathie zullen zij een algoritme bieden voor de thuisverpleging voor het herkennen en praktisch aanpakken van problemen bij diabetische voetwonden. Hierbij zal tevens de nodige aandacht besteed worden aan de verzorging en opvolging van diabetes patiënten met amputaties.

2. Aanpak van peristomale huidproblemen in de thuiszorg

Geert Vercruyssen – Stomacare Belgium

Snel en adequaat aanpakken van peristomale huidproblemen in de thuiszorg vergt enig inzicht en kennis van de oorzaak van de situatie en de actuele hulpmiddelen en moderne actieve wondverbanden voor vochtige wondheling rond een stoma. We geven aan de hand van enkele casussen enkele tips.

3. De eerstelijnszorg en thuiszorg in volle evolutie; de uitdagingen gezien vanuit de thuisverpleging.

Willy Vertongen – Mederi

Twee jaar werken in en met covid heeft de uitdagingen voor de (gezondheids)zorg in Vlaanderen en België nog scherper in beeld gebracht. Onze gezondheidszorg is op zijn limieten gebotst, maar is niet gebroken. Het urgentiegevoel dat er iets moet aan gedaan worden is nog nooit zo hoog geweest en toch is het alles behalve evident om met de beperkte middelen grote veranderingen door te voeren.

Tijdens dit half uur geef ik een overzicht van de belangrijkste uitdagingen en de mogelijke oplossingen, getoetst aan hun haalbaarheid. Het zijn stuk voor stuk handvaten waar iedereen die betrokken is in de zorg best nadien eens goed over nadenkt.

Praktisch

Zaal Rhetorica – Hospitaalstraat 18-20, 9620 Zottegem

Donderdag 23 juni 2022

19u00

15EUR per persoon

Diabetische wondzorg & stomazorg in thuisverpleging

Inschrijven

De opleidingsavond kan enkel bijgewoond worden met voorinschrijving! Voor elke deelnemer is een aanwezigheidsattest voorzien.


  Brochure aanvragen
  Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
  Brochure aanvragen
  Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
  Brochure aanvraag
  Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.