Skip to main content

Werkgroep psychiatrie

Naast de fysieke zorg, willen we ook maximale aandacht hebben voor het mentale welzijn van de patiënt.

Met VC Thuisverpleging willen wij ook mensen met een psychische kwetsbaarheid een herstelgerichte, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle verzorging bieden. We staan symbool voor de inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. We streven naar een sterke verbondenheid en samenwerking met het natuurlijke professionele netwerk rond elke patiënt (vb. Beschut wonen, psychiater, psycholoog, huisarts, mantelzorg, …). Dit wil zeggen dat we naast de fysieke zorg ook maximale aandacht willen hebben voor het mentale welzijn.

Tijdens de voorgeschreven zorg peilen we steeds hoe het met de betrokkene gaat. We luisteren naar onze patiënten zonder enig oordeel te vormen. Door met hen in dialoog  te gaan, zorgen we voor een goede verstandhouding. We benaderen de zorgvrager respectvol én gelijkwaardig.

Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvraag
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.