Skip to main content

VC Thuisverpleging ontvangt het Mederi-kwaliteitslabel!

Mederi is een ”Erkende Dienst Thuisverpleging” voor Vlaanderen. Deze erkenning is gebaseerd op erkenningsvoorwaarden die voldoen aan het Kwaliteitsdecreet. De Kwaliteitswet van april 2019 vraagt aan de gezondheidsbeoefenaar onder andere aantoonbaarheid van vorming, dossieropvolging, etc. Ze geeft ook de mogelijkheid aan de patiënt om zijn zorgverstrekker te beoordelen op kennis en kunde.

Het Mederi-schema is gebaseerd op het ISO 9001 kwaliteitsmanagement (het grondbeginsel van een kwaliteitssysteem). De klemtoon ligt op nog meer veilige, betrouwbare, effectieve en efficiënte zorg.

Als coördinator van onze praktijk Van Crombrugge Thuisverpleging was het een hele eer om deze onderscheiding in ontvangst te mogen nemen. Het certifcaat is een bewijs van onze dienstverlening en van ons kwalitatief team van specialisten.

Bedankt aan iedereen die dit hielp verwezenlijken!

Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvraag
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.