Skip to main content

Werkgroep palliatieve zorg

We willen de kwaliteit van de laatste levensfase optimaliseren en de patiënt een zo groot mogelijk comfort bieden.

VC Thuisverpleging heeft een werkgroep opgericht die zich gespecialiseerd heeft om palliatieve patiënten te begeleiden. We stellen ons tot doel om de kwaliteit van de laatste levensfase te optimaliseren om de patiënt een zo groot mogelijk comfort te bieden. Dit doen we door deskundige pijn- en symptoom controle. Door dergelijke zorg te bieden kan de patiënt langer thuisblijven en indien gewenst thuis sterven.

Voor elke patiënt met een palliatief statuut, maken we een palliatief dossier op. Dit houdt in dat we een gesprek voeren rond wat de patiënt nog wil in zijn laatste levensfase, nl. de vroegtijdige zorgplanning. Hierbij staat de wens van de patiënt steeds voorop zodat hij/zij ons ten volle kan vertrouwen. We gebruiken bij deze vroegtijdige zorgplanning enkele documenten zoals de negatieve wilsverklaring en de wilsverklaring euthanasie. We hanteren hierbij steeds een open communicatie met de patiënt en zijn familie en met de arts.

Elke patiënt wordt benaderd vanuit de holistische mensvisie en er wordt binnen onze groep behandeld met respect voor intimiteit, relaties, religie en ideologische overtuigingen van de patiënt.

Naast onze specifieke werkgroep die zich gespecialiseerd heeft om palliatieve patiënten te begeleiden, werken we ook samen met het palliatief netwerk Zuid-Oost Vlaanderen. Het palliatief netwerk is een organisatie die verpleegkundigen, patiënten en hun omgeving ondersteunt waar nodig. Heb je het gevoel dat thuis sterven of de begeleiding thuis te zwaar wordt, dan kan je altijd beroep doen op het Hospice lichtpad. Dit is een huis waar mensen die een palliatief statuut hebben, terecht kunnen voor begeleiding.

Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvraag
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.