Skip to main content

Wondzorg

Wij zijn er voor je. Wij maken het je graag gemakkelijker, in jouw vertrouwde omgeving, aangepast aan jouw noden.

Heb je een wonde door een ongeval, ingreep of aandoening? Of een wonde die moeilijk heelt? Wij geven jou graag de juiste wondverzorging bij zowel kleine, grote, acute, eenvoudige, complexe en zelfs chronische wondes. Samen met onze referentieverpleegkundigen en jouw behandelend arts bepalen we de juiste verzorgingswijze en het nodige materiaal.

Welke soorten wondzorg zijn er?

In de wondzorg wordt een onderscheid gemaakt naar verschillende soorten wonden, afhankelijk van de ingreep, het incident of de onderliggende aandoening:

 • Eenvoudige wonden en hechtingen.
 • Postoperatieve wonden.
 • Doorligwonden (decubituswonden) ontstaan door schuif-, wrijf- of drukkracht (of de combinatie ervan) op het weefsel waarbij het weefsel onder de huid afsterft, op plaatsen waar de uitstekende botten kort onder de huid liggen (hiel, stuit, ellenboog, heup…). Mogelijke oorzaken zijn verminderde mobiliteit, hoog gewicht, verminderde voedingstoestand, slechte doorbloeding, medicatiegebruik… Doorligwonden komen het vaakst voor bij bedlegerige of geïmmobiliseerde mensen.
 • Brandwonden kunnen ontstaan wanneer je huid in contact is gekomen met hete gassen, hitte, bepaalde vloeistoffen of andere materialen.
 • Kanker, tumoren, een langdurige chemobehandeling… kunnen soms tot oncologische wonden leiden die een specifieke aanpak vergen.
 • Diabetische voetwonde. Personen met diabetes hebben een verminderde doorbloeding in de voeten wat de kans op aandoeningen verhoogt. Het risico op infecties en scheefgroei- stand van de voet is groter. Mensen met diabetes voelen minder pijn waardoor kleine wondjes minder snel opvallen. Gezien de verminderde bloedtoevoer verloopt de wondheling ook moeilijker.
 • Veneuze ulcera ontstaan door een verstoorde terugvloei van bloed vanuit de onderste ledematen naar het hart. De oorzaken hiervan kunnen slechtwerkende hartkleppen en/of verminderde spierwerking alsook een trombose zijn. Dergelijke wonden kunnen worden voorkomen met compressietherapie.
 • Om dieper liggende wonden volledig te laten genezen, wordt vaak de opgroei vanuit de diepte gestimuleerd. Door middel van een wiek wordt vermeden dat de wondranden te snel dichtgroeien en het wondoppervlak de kans krijgt om mooi op te groeien.
 • Na een operatie kan de chirurg beslissen om een drain met of zonder aspiratie te plaatsen, zodat de wonde sneller kan helen. Een drain zorgt ervoor dat bloed en wondvocht naar een vacuüm drainpot worden afgevoerd.
 • Bij complex botbreuken is het soms nodig om een stalen frame buiten het lichaam (fixator, stift) aan te brengen om de gebroken botstukken in het lichaam gedurende lange tijd te fixeren.
 • Negatieve druktherapie, ook wel vacuümtherapie (VAC), is een techniek waarbij er op de wonde gecontroleerde negatieve druk wordt uitgeoefend. Hierbij wordt op de wonde een schuimverband aangebracht die via een katheter wordt verbonden met een vacuümpomp. Door de zuigkracht van de vacuümpomp komt de wondbodem naar boven en daalt de vochtproductie zonder de wonde uit te drogen. Het zorg ook voor een betere doorbloeding, wat een positieve invloed heeft op de wondheling.

Wat kunnen wij doen?

In samenspraak met de huisarts of behandelende arts bespreken we welke verzorging nodig is.

 • Het verband aanbrengen, controleren en vervangen.
 • De wonde verzorgen en observeren.
 • Pijnbestrijding of zalf aanbrengen.
 • Externe fixator verzorgen.
 • Amputatiewonde verzorgen.
 • Wieken plaatsen, vervangen of verwijderen.
 • Hechtingen of nietjes verwijderen.
 • Toezicht houden op de drain, het insteekpunt controleren op roodheid, irritatie of infectie, de insteekplaats ontsmetten en verzorgen, het debiet van de drain opvolgen en noteren, de drainpot verwisselen of de drain verwijderen.
 • Toezicht, vervangen en/of verwijderen van redon
 • Preventieadvies bij diabetische wonden, doorligwonden…

Is er een voorschrift nodig?

Sinds 1 december 2022 is de wetgeving hierover veranderd.

Voor de meeste wondzorgen is er geen voorschrift van de arts nodig. Er is wel een meldingsplicht. De verpleegkundige die langskomt, dient bij de opstart en vervolgens om de 14 dagen een foto van de wonde te nemen.

De communicatie naar de arts en referentiebezoeken volgens minstens de frequentie die door het RIZIW wordt opgelegd.

Er is wel een voorschrift nodig voor:

 • B2-handelingen zoals het verwijderen van hechtingen.
 • Bij chronische wonden komt de verplichte ziekteverzekering voor geneeskundige verzorging tussen in de kosten voor actieve verbandmiddelen. Hiervoor is wel een voorschrift vereist.

De lijst met ziektebeelden en verbandmiddelen die worden terugbetaald vind je hier:

Wanneer kunnen de zorgen doorgaan?

We zijn er voor jou elke dag, ook in het weekend en op feestdagen.
We kiezen samen met jou een vast tijdstip, in functie van jouw zorgbehoeften.

Bereikbaarheid/ Hoe zorgen aan te vragen?

We zijn 24 op 24, 7/7 bereikbaar voor elke zorgaanvraag. Zorgen die binnen de 48 uur dienen te worden opgestart of aangepast, kan je enkel telefonisch aanvragen.

Waar kunnen de zorgen plaatsvinden?

Dit kan thuis in jouw vertrouwde omgeving, op school, in een assistentiewoning, een instelling voor personen met een handicap of een tijdelijk ander adres.

Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Brochure aanvraag
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.